Gün

Saat

Dakika

Saniye
DAVET MEKTUBU

Değerli Arkadaşlar,

Bu yıl Ulusal Alzheimer Kongresi'nin 13.sünü düzenliyoruz. Bu kez Bodrum’da bir araya gelip Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar konusundaki gelişmeleri gözden geçirme, ülkemizde yapılan ve yapılması gerekenleri birlikte tartışma olanağı bulacağız. Bütün bunları birlikte gerçekleştirmek için sizleri aramıza katılmaya davet ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Alzheimer hastalığı ve diğer demanslarda gerçekleşen son gelişmeleri hem de klinik pratiğinizde yararlı olacak bilgileri aktarmayı amaçlayan bir program hazırladık. Hastalığın tüm boyutlarını multi-disipliner bir yaklaşımla, nörolojik, psikiyatrik ve geriyatrik boyutları içerecek şekilde ele alıyor olacağız. Günlük pratiğe yönelik interaktif paneller ile uzmanların deneyimlerini tüm meslektaşlarımıza aktarabilmesini amaçlıyoruz. Alana ilgi duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen meslektaşlarımız için düzenlediğimiz Davranış Nörolojisi Temel Kursu ile Aile Hekimlerine yönelik eğitim kursu programın diğer boyutlarını içeriyor.

Sizlerle Bodrum’da bir araya gelmeyi, hem bilimsel hem de sosyal olarak doyurucu bir Kongre'yi birlikte yaşamayı, dostlukları tazeleyip yeni dostluklar oluşturmayı umuyoruz.

Görüşmek üzere

Prof. Dr. Murat Emre
Türkiye Alzheimer Derneği
Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı
Prof. Dr. Başar Bilgiç
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı