Gün

Saat

Dakika

Saniye
KURULLAR

Onursal Başkan
Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı

Murat Emre

Dernek Başkanı
Başar Bilgiç

Organizasyon Komitesi
Haşmet Hanağası
Hakan Gürvit
Işın Baral Kulaksızoğlu

Bilimsel Komite
Gülsen Babacan
Mustafa Bakar
Ebru Barçın
Nilgün Çınar
Aslı Demirtaş Tatlıdede
Gökhan Erkol
Ahmet Evlice
Figen Güney
Pervin İşeri
Hatice Mavioğlu
Demet Özbabalık Adapınar
Aynur Özge
Hatice Köse Özlece
Hüseyin Şahin
Türker Şahiner
Nil Tekin
Barış Topçular
Esen Saka Topçuoğlu
Neşe Tuncer
Gül Yalçın Çakmaklı
Görsev Yener
Özge Yılmaz Küspeci

Sekreterya
Bedia Samancı
Erdi Şahin