Gün

Saat

Dakika

Saniye
BİLİMSEL PROGRAM

DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ KURSU
“Polikliniğimde Hastayla Başbaşayken: Öyküden Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım”
Kurs Koordinatörleri: Başar Bilgiç, Bedia Samancı, Öget Öktem Tanör
Eğiticiler:
Bedia Samancı, Erdi Şahin, Aslı Aksoy Gündoğdu, Özlem Gelişin, Yüksel Erdal, Fatma Fariha Cengiz, Nazlı Durmaz, Ezgi Arsava, Mustafa Seçkin, Didem Öz, Zerrin Yıldırım, Şükriye Akça Kalem, Sanem Sultan Yörük, Zeynep Gamze Güven
Oturum Başkanları: Başar Bilgiç, Bedia Samancı, Öget Öktem Tanör
13:00-13:45 Öykü alma-Öyküde ipuçları: İnteraktif Oturum
13:45-14:45 Mental Durum Muayenesi ve Nöropsikolojik Değerlendirme: İnteraktif Oturum
14:45-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 Görüntüleme, Biyobelirtec ve Genetik
16:15-17:00 Tedavi Planlama: İnteraktif Oturum
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum başkanları: Ebru Barçın, Erdinç Dursun
Açıklama: Kurs küçük gruplar halinde interaktif bir şekilde düzenleneceğinden katılımcı sayısı sınırlı olacaktır. Erken kayıt önerilir.
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA DEMANS HASTASI DEĞERLENDİRME KURSU
Kurs Koordinatörleri:
Nil Tekin, Barış Topçular
12.00-12.45 Kayıt
12.45-13.00 Açılış
Neşe Yeniçeri, Nil Tekin
  I. OTURUM
Oturum Başkanları:
Neşe Yeniçeri, Nil Tekin
13:00-13:30 Unutuyorum Doktor Alzheimer Hastası Mıyım?
Aynur Özge
13:30-14:00 Unutmadan: Demans Önlenebilir mi?
Neşe Yeniçeri
14:00-14:30 Erken Evre Demans Tanısı ve Klinik Gidiş
Yaprak Seçil
14.30-15.00 Demansta Mevcut Tedaviler ve Gelecekten Beklentiler
Özge Yılmaz Küsbeci
15.00-15.30 Kahve Arası
  II. OTURUM
Oturum Başkanları:
Barış Topçular, Sevnaz Şahin
15:30-16:00 Demans Hastalarında Diğer Geriatrik Sendromlara Yaklaşım
Sevnaz Şahin
16:00-16:30 Demans Tedavisinde İlaç Etkileşimleri
Barış Topçular
16:30-17:00 Demans Hastalarının Davranışsal Sorunları ve Çözüm Yolları
Nilgün Çınar
17.00-17.30 Demans Hastasının Tanı, Tedavi ve İzleminde Aile Hekiminin Rolü
Nil Tekin
17.30-18.00 Kurs Sonu Değerlendirme

Eğitmenler: 8 Eğitici  
Katılımcı Sayısı: 40  
Hedef Grup: Aile Hekimleri
Eğitimin Amacı: Aile Hekimliği Uygulamasında Unutkanlığı Olan Hastaya Yaklaşım İlkelerinin Ortaya Konması, Demans Hastalığı, Sınıflandırma, Alzheimer Hastalığı, tanıya giden yöntemlerin ve tedavilerin öğrenilmesi, demans hastasının doğru zamanda doğru şekilde sevkinin yapılabilmesi, demans hastalarının izlem ve bakım sorunlarına etkin yaklaşımın sağlanması
Kurs ücretsiz olup, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

08:50-09:00 Açılış
09.00-10:30 Alzheimer Hastalığının Patofizyolojisi ve Risk Faktörleri
Oturum Başkanları:
Murat Emre, Başar Bilgiç
09:00-09:30 Genetics of Alzheimer’s Disease: its convergence on and divergence from amyloid hypothesis
Konuşmacı: John Hardy
09:30-10:00 Alzheimer Hastalığında Amiloid Dışı Hipotezler
Konuşmacı: Hakan Gürvit
10:00-10:30 Alzheimer Hastalığında Risk Faktörleri
Konuşmacı: Demet Özbabalık
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 Demanslarda Klinik Sunum ve Tanı
Oturum Başkanları:
Gökhan Erkol, Özge Yılmaz Küsbeci
10:45-11:15 Alzheimer Hastalığında Serum, BOS ve Diğer Vücut Sıvısı Biyobelirteçleri
Konuşmacı: Bedia Samancı
11:15-11:45 Alzheimer Hastalığı Dışı Demansların Biyobelirteçlerinde Güncelleme
Konuşmacı: Esen Saka Topçuoğlu
11:45-12:15 Demansa Sebep Olan Patolojik Proteinler ve Fenotipleri
Konuşmacı: Pervin İşeri
12:15-13:15 Öğle arası
13:15-14:15 Uydu Sempozyumu Abdi İbrahim
Alzheimer Hastasının Yaşam Kalitesini Yükseltmek:
Alzheimer'ın Sesi & Tedavide Fiks Doz Kombinasyon
Oturum Başkanı: Murat Emre
Konuşmacı: Özge Yılmaz Küsbeci
14:15-15:00 Davranış Nörolojisinde Tartışmalı Konular Oturumu-1
Normal Basınçlı Hidrosefali Her Zaman Komorbiddir: Evet/Hayır
Moderatörler:
Murat Emre, Türker Şahiner
Konuşmacılar: Zeynep Tüfekçioğlu-Gül Yalçın Çakmaklı
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:45 Geri Dönüşümlü Demanslar: Tanıdan Tedaviye
Oturum Başkanları:
Ayşe Bingöl, Ahmet Evlice
Konuşmacı: Hatice Mavioğlu
15:45-17:15 Kognisyonun Ötesinde: Psikiyatrik Bulgular ve Demans
Oturum Başkanları:
Işın Baral Kulaksızoğlu, Özlem Aki Erden
15:45-16:15 Demansta Ajitasyon Yönetimi ve Yeni Algoritmalar
Konuşmacı: Uğur Çıkrıkçılı
16:15-16:45 Demansta Apatinin İlaçlı ve İlaçsız Yönetimi
Konuşmacı: Kazım Cihan Can
16:45-17:15 Kronik Psikozlar Yaşlanınca: Demansa Dönüşüm ve Ayırıcı Tanı
Konuşmacı: Neşe Direk
17:15-18:15 Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatörler: Duygu Gezen Ak, Melda Bozluolcay
09:00-10:30 ALZHEIMER HASTALIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanları:
Esen Saka Topçuoğlu, Ufuk Ergün
09:00-09:30 Az Bilinen Yönleriyle Güncel Tedaviler
Konuşmacı: Başar Bilgiç
09:30-10:00 Yeni ve Gelecek Tedaviler
Konuşmacı: Haşmet Hanağası
10:00-10:30 Alzheimer Hastalığında İlaç Etkileşimleri ve Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: İsmet Melek
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Davranış Nörolojisinde Tartışmalı Konular Oturumu-2
Alzheimer Hastalığında Antikor Temelli Tedaviler Yararlıdır?: Evet/hayır
Moderatörler:
Murat Emre, Haşmet Hanağası
Konuşmacılar: Hakan Gürvit- Görsev Yener
11:30-12:00 Mini Uydu Sempozyumu Drogsan
Demans'ta Doğal Seyir ve Nörovasküleritenin Rolü
Oturum Başkanı: İsmet Melek
Konuşmacı: Aynur Özge
12:00-13:30 Öğle Arası
13:30-14:30 İleri Teknolojik Yöntemlerin Demansta Kullanımı
Oturum Başkanları:
Tamer Demiralp, Aslı Demirtaş Tatlıdede
13:30-14:00 Demansta İleri Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanımı
Konuşmacı: Ulaş Ay
14:00-14:30 Demanslarda Makine Ogrenmesinin Yeri
Konuşmacı: Esin Öztürk Işık
14:30-15:30 PANEL: Demans Hastası Konsültasyonu İçin Kapım Çalındığında
Cerrahi öncesi ve sonrasında yaklaşım ve tedavi düzenlemeleri, Ehliyet düzenlemeleri, Sağlık Kurulunda değerlendirme, Acil Polikliniğinde Yaklaşım, Vesayet/Velayet Düzenlemeleri, Afette Yaklaşım
Moderatörler: Murat Emre, Aynur Özge
Panelistler: Mustafa Bakar, Neşe Tuncer, Hüseyin Şahin, Murat Gültekin, Zeynep Özözen Ayaz, Esra Acımen, Yavuz Ayhan, Nadir Arıcan
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 Demans Hastasının Evde ve Kurumda Bakımı
Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Karan, Demet Özbabalık
15:45-16:05 Hastane Dışı Kurumlarda Demans Hastası Bakımı ve Yönetimi
Konuşmacı: Nil Tekin
16:05-16:25 Tecrübeler Işığında Türkiye’de Evde Bakım
Konuşmacı: Serap Çifçili
16:25-16:45 Kırılgan Demanslı Hastada Evde Bakım
Konuşmacı: İbrahim Türkbeyler
16:45-17:15 Hasta Yakınına Yaklaşım: Nasıl İletişim Kurmalıyım, Nasıl Bilgi Vermeliyim, Süreci Nasıl Yönetmeliyim?
Oturum Başkanı:
Yıldız Değirmenci, Figen Güney
Konuşmacı: Gülsen Babacan
17:15-17:30 Ödüller ve Kapanış
09:00-10:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Başar Bilgiç
10:00-11:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Başar Bilgiç
11:00-12:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Bedia Samancı
12:00-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Bedia Samancı
Konuşmacı: Erdi Şahin